Sun. Oct 1st, 2023

เลือกตั้งโปแลนด์มุ่งให้ยูเครนรบต่อไป

มาแตอุช มอราวีแยตสกี (Mateusz Morawiecki) นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ แจ้งขอยุติส่งอาวุธแก่ยูเครนจากความขัดแย้งทางการค้า ในฐานะนักการเมือง พรรคของตนต้องรับผิดชอบดูแลเกษตรกร ปกป้องตลาดสินค้าเกษตรหลังธัญพืชยูเครนไหลบ่าท่วมตลาดจนราคาร่วง ชาวนาโปแลนด์ร้องขอความช่วยเหลือ ตอนนี้กองทัพโปแลนด์เข้มแข็งด้วยอาวุธทันสมัย ไม่เกรงกลัวรัสเซียแล้ว จากนี้จะช่วยยูเครนเป็นทางผ่านส่งกระสุนเสบียงที่เหลืออยู่เท่าที่ได้ตกลงกันแล้ว จะไม่มอบอาวุธช่วยยูเครนอีกต่อไป ไม่เพียงเท่านั้นขอเรียกร้องอียูคว่ำบาตรธัญพืชยูเครนต่อไป (ที่เป็นปัญหาคือข้าวโพด ข้าวสาลี น้ำมันดอกทานตะวัน) ภาพ: มาแตอุช…

‘ความเป็นไทย’ที่มีอยู่ด้วยกัน 2 ด้าน

ครั้งที่ท่านองคมนตรี…อาจารย์ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ยังคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำได้ว่า…ท่านเพียรพยายามออกเรี่ยว ออกแรง ลงทุน ลงแรง ทุ่มเทกับเรื่อง ความเป็นไทย อย่างชนิดเป็นเรื่อง-เป็นราว มิใช่น้อย โดยไม่ว่านิยาม ความหมาย ของถ้อยคำที่ว่า จะถูกตีความ แปลความ ไปต่างๆ…

ฤาตัดสินใจแบบไร้ทางเลือก

มีประเด็นถกเถียงกันเรื่องการเชิญวิทยากรไปบรรยายให้นักศึกษาสถาบัน ที่ชื่อของสถาบันเป็นพระนามของพระมหากษัตริย์ แต่พฤติกรรม ทัศนคติ และอุดมการณ์ทางการเมืองของคนที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเป็นเช่นไรนั้น ชัดยิ่งกว่าชัด จนทำให้คนจำนวนมากมองเห็นว่าสถาบันไม่น่าเชิญให้เขาเป็นผู้บรรยายในประเด็นเรื่องการจัดการสมัยใหม่ที่เน้นเรื่องการกระจายการบริหาร และการกระจายทรัพยากร ที่คนเข้าท้วงติงก็เพราะว่าเขามองว่าผู้บริหารสถาบันน่าจะมีทางเลือกในการกำหนดผู้บรรยายในเรื่องนี้ โดยเป็นบุคคลที่รู้เรื่องที่ต้องบรรยาย และไม่เป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นเรื่อง Controversial หมายความว่า มีทั้งคนเห็นด้วย และคนไม่เห็นด้วย นอกจากนั้นแล้วคนที่ทางสถาบันเชิญไปบรรยายนั้น อาจจะเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ต้องการทำการเมืองแบบใหม่ แต่หลายคนก็ตั้งคำถามว่า แล้วเขาได้ทำงานอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายการบริหาร…

Available for Amazon Prime