Sun. Mar 26th, 2023โฆษกรัฐบาล เผย “นายกฯ” หวั่นโควิด 19 โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4 BA.5 แพร่ระบาดได้รวดเร็ว แนะปชช.ตรวจ ATK สังเกตอาการตนเอง ก่อนกลับเข้าทำงานหลังหยุดยาว ภาพรวมการฉีดวัคซีนล่าสุดสะสม 141,573,519โดส

วันนี้ (31 กรกฏาคม 2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับรายงานขณะนี้พบว่า การแพร่ระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4 BA.5 สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว จึงอยากให้ประชาชนเน้นปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข Universal Prevention อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้ โดยเฉพาะ ผู้ที่เดินทางกลับเยี่ยมครอบครัว ไปพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ หรือเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน แนะนำก่อนกลับเข้าทำงาน ควรตรวจ ATK เฝ้าสังเกตอาการตนเอง หากพบอาการน่าสงสัยจะติดเชื้อ เช่น มีอาการไอ เจ็บคอ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก ปวดศรีษะ หายใจลำบากก็ให้รีบตรวจ ATK ซ้ำ หากติดเชื้อก็จะได้เข้าสู่ระบบกระบวนการรักษาตามสิทธิ์ที่ตนเองมีอยู่ต่อไป

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,664 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,663 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,366,741 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ขณะที่หายป่วยกลับบ้าน 2,800 ราย รวมหายป่วยสะสม 2,367,136 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) โดยมีผู้ป่วยกำลังรักษา 23,161 ราย และเสียชีวิต 26 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 925 ราย

ส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 สรุปจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564 – 30 ก.ค. 2565 รวมทั้งสิ้น 141,573,519โดส (ซึ่งรวมยอดสะสมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 แก่กลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 ก.ค. 2565 จำนวน 5,520,175 โดส) จำแนกเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 57,134,928 โดส วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 53,494,397 โดส และวัคซีนเข็มที่ 3 (ขึ้นไป) จำนวน 30,944,194 โดสSource link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *