Sun. Mar 26th, 20235 ต.ค.2565 – นายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชการอิสระ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค ว่า ยุคนี้ของปลอมเยอะ โปรดระวังของปลอม

ใครทันสมัย ใครล้าหลัง

ใครรอบรู้ ใครรู้จริง ใครไม่รู้อะไรจริง

คนติดดิน ไม่ดูถูกความล้าสมัย

ซึ่งเป็นคุณลักษณะของคนรากหญ้าที่ติดดิน

โปรดระวังของปลอม

The post ‘เอ็ดดี้’ เตือน โปรดระวังยุคนี้ ‘ของปลอม’ เยอะ appeared first on .Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *