Sun. Mar 26th, 2023โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ สั่งการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมัน ทั้งปัญหาเฉพาะหน้า -ระยะยาว แบ่งเบาความเดือดร้อน ช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์ม

25 ม.ค.2566 – นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบและสั่งการให้แก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมัน เพื่อดูแลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม

นายอนุชากล่าวต่อว่า จากการทำงานอย่างบูรณาการของรัฐบาล ได้สำรวจปัญหาของพืชปาล์มน้ำมัน เนื่องจากตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 ถึงช่วงต้นปี 2566 มีผลผลิตปาล์มออกมามาก ทำให้มีผลผลิตปาล์มอยู่ในตลาดมาก ส่งผลให้ราคาปาล์มตกต่ำ ประกอบกับมีการลักลอบนำปาล์มนอกโควตาเข้ามาในประเทศไทย ทำให้ราคาปาล์มอยู่ที่ 4.80 บาทต่อกิโลกรัม (ราคา ณ วันที่ 20 ม.ค.2566)

“เพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน นายกฯ ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยให้ช่วยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนชาวสวนปาล์ม”นายอนุชากล่าว

สำหรับการแก้ไขของรัฐบาลแบ่งเป็น 2 รูปแบบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ขอความร่วมมือสหกรณ์ในพื้นที่ให้ช่วยรับซื้อปาล์มจากเกษตรกรแทนไว้ก่อน และสกัดการลักลอบนำเข้าปาล์มนอกโควตา ซึ่งจากแนวทางการทำงานของรัฐบาล ทำให้ราคาปาล์มมีการปรับตัวดีขึ้น อยู่ที่ 5 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาวนั้น รัฐบาลผลักดันพระราชบัญญัติปาล์มยั่งยืน ซึ่งจะทำให้ มีกองทุนสงเคราะห์การทำสวนปาล์ม การประกันราคาปาล์ม มีการจัดทำโครงสร้างกำกับราคาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงมีกฎเกณฑ์กำกับดูแลเรื่องปาล์มครบวงจร เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

“นายกฯ รับทราบปัญหาของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ซึ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยนายกฯ เป็นผู้สั่งการเพื่อให้เกิดการบูรณาการ กำกับดูแลการแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์มที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้เฟ้นหาแหล่งตลาดแห่งใหม่เพื่อส่งเสริมการส่งออกน้ำมันปาล์มให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม และเพิ่มราคาผลผลิตปาล์ม นอกจากนี้ยังช่วยผลักดันให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเข้าสู่ระบบมาตรฐาน RSPO เพื่อให้สามารถ แข่งขันกับต่างประเทศได้” นายอนุชากล่าว

The post ‘บิ๊กตู่’ ไม่นิ่งนอนใจสั่งเร่งปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ! appeared first on .Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *