Sat. Jan 28th, 2023‘ไพศาล’ดูเดือนดาวอาจจะยุบสภาในวันที่ 14 ก.พ.เพื่อหนีการอภิปรายทั่วไปของฝ่ายค้าน ถ้าขืนปล่อยให้ฝ่ายค้านขึงพืดจะทำให้คะแนนนิยมรัฐบาลตกต่ำ การเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นก่อนสงกรานต์ ย้อนถามรทสช.พร้อมรบหรือยัง

25 ม.ค.2566 – นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก มีข้อความดังนี้

อีก56วันหมดวาระสภา!!!!
ครม.พ้นตำแหน่งพร้อมกัน!!!
กกต. จะจัดการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม 66!!!
กรกฎาคม66 คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าดำรงตำแหน่ง!!!
นี่คือปฏิทินทางการเมืองปกติที่กำลังนับถอยหลังเกิดขึ้น
แต่ลักษณะการโคจรของเดือนดาวในอากาศขณะนี้บ่งชี้ว่าอาจจะยุบสภาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เพื่อหนีการอภิปรายทั่วไปของฝ่ายค้าน
เพราะถ้าขืนปล่อยให้ฝ่ายค้านขึงพืด อภิปรายถึงความล้มเหลวในการบริหารบ้านเมือง การทุจริต การฉ้อฉล การบิดเบือนการใช้อำนาจ การโกงชาติฉ้อราษฎร์บังหลวง ที่กระหึ่มทั้งประเทศขณะนี้ มีแต่จะทำให้คะแนนตก
กระนั้นเลย ยุบสภาตัดหน้าเสียดีกว่า
ถ้าเป็นเช่นนั้นการเลือกตั้งก็จะ เกิดขึ้นก่อนสงกรานต์66
แต่การยุบสภา 14 กุมภาพันธ์ 66 นั้นรวมไทยสร้างชาติจะพร้อมรบหรือยัง?
จะมีนักการเมืองหน้าเก่าจากเขตเลือกตั้งมาเข้าพรรคกี่คน?
เพราะถ้าไม่มีนักการเมืองเก่าจากเขตเลือกตั้ง บรรดาผู้ที่ต้องอาศัยเป็น สส.ปาร์ตี้ลิสต์จะขี่คอใครเข้าสภา?
ซึ่งขณะนี้ปัญหาด่านหิน ส.ส 25 คนยังแก้ไม่ตก
ไม่ต้องพูดถึงการได้รับเลือกตั้งมากที่สุด และถ้าได้รับเลือกน้อยจะเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลก็ไม่ได้!!!!
แล้วจะทำฉันใด?
หนทางกลับสู่ทำเนียบครั้งใหม่จึงริบหรี่ลงทุกวัน!!!!
กลยุทธ์อยู่ในอำนาจให้นานที่สุด ที่การเลือกตั้งอาจเป็นโมฆะทั่วไปหรือโมฆะเป็นเขตๆ ซึ่งจะต้องเลือกตั้งซ่อมกันอีกนานแบบที่เคยทำให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์รักษาการมาร่วม 2 ปีก็อาจเกิดซ้ำรอยได้!!!
#นับถอยหลังการเลือกตั้ง
#ยุคกังฉินกินเมือง
#สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *