Sun. Mar 26th, 2023“ดร.หญิง” ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) มอบของระลึกให้กับตัวแทนสมาพันธ์มวยไทยแห่งซาอุดิอาราเบีย
“ไทย-ซาอุดีอาระเบีย” จัดกิจกรรมมวยไทยสานสัมพันธ์ ผนึกกำลังส่งเสริมมวยไทย พร้อมเผยแพร่ความนิยมสู่สากล กองทุนฯ สนับสนุนงบประมาณส่ง นักแสดงนาฎยุทธ์มวยไทย สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน
 
“สถานทูตไทย ณ กรุงริยาด” ร่วมกับ “สมาพันธ์มวยไทยแห่งซาอุดีอาระเบีย” จัดกิจกรรมมวยไทยเพื่อเฉลิมฉลองการสานสัมพันธ์ทางการทูต เพื่อส่งเสริมมวยไทยสู่สากล และกระชับความสัมพันธ์อันดี “เจ้าชาย ฟาฮัด บิน มันซัว อัล ซาอุด” รวมทั้งแขกรับเชิญระดับสูงของซาอุดีอาระเบีย เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมร่วมลงนาม MOU ผนึกกำลังส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) สนับสนุนงบประมาณส่ง นักแสดงนาฎยุทธ์มวยไทย ร่วมโชว์ลีลา สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มีเกียรติที่ผู้เข้าร่วมงาน
 
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด พร้อมด้วย สมาพันธ์มวยไทยแห่งซาอุดีอาระเบีย (Saudi Muaythai Federation – SMF) ร่วมจัดกิจกรรม “มวยไทยเพื่อเฉลิมฉลองการสานสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทย กับซาอุดีอาระเบีย” ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าชาย ฟาฮัด บิน มันซัว อัล ซาอุดเสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
 
นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด ร่วมกับ เจ้าชาย ฟาฮัด บิน มันซัว อัล ซาอุด ในฐานะประธานสมาพันธ์มวยไทยแห่งซาอุดีอาระเบีย จัดกิจกรรมมวยไทย เพื่อเฉลิมฉลองสานสัมพันธ์ทางการทูต โดยภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมคับคั่ง สำหรับคณะผู้แทนจากประเทศไทย นำโดย นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นผู้แทน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย “ดร.หญิง” ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
สำหรับคณะผู้แทนจากประเทศไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในการส่งคณะศิลปินดนตรีปี่มวย นักแสดงนาฎยุทธ์มวยไทย นักกีฬาไทย กระบี่กระบอง ไปร่วมสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มีเกียรติภายในงาน
 
ในการนี้ เจ้าชาย ฟาฮัด บิน มันซัว อัล ซาอุด ในฐานะประธานสมาพันธ์มวยไทยแห่งซาอุดีอาระเบีย ได้เชิญแขกระดับสูงของหน่วยงานด้านการกีฬาของประเทศซาอุดีอาระเบีย มาเข้าร่วมกิจกรรมมวยไทยเพื่อเฉลิมฉลองการปรับสัมพันธ์ทางการทูตฯ รวมทั้งคณะทูตานุทูต ประชาชนชาวไทย และชาวซาอุดีระเบียจำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วมภายในงาน
 
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม “มวยไทยเพื่อเฉลิมฉลองสานสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียให้เป็นปรกติอย่างสมบูรณ์”เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ความนิยมกีฬามวยไทยสู่สากล ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย ในระดับรัฐบาล และประชาชน
 

นอกจากนี้ เจ้าชาย ฟาฮัด บิน มันซัว อัล ซาอุด ประธานสมาพันธ์มวยไทยแห่งซาอุดีอาระเบีย พร้อมด้วย นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด ยังได้ร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมเป้าหมายร่วมกัน และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นกีฬาที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ให้การรับรอง เดินหน้าไปสู่การแพร่หลายต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 

The post ‘ไทย-ซาอุฯ’ จัดกิจกรรม’มวยไทย’ สานสัมพันธ์ เผยแพร่ความนิยมสู่สากล appeared first on .Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *