Sun. Mar 26th, 2023พม. จับมือ ตร. และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “พลเมืองดี ไม่ bully ทุกรูปแบบ” พร้อมเปิดตัวเพลง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” รณรงค์ยุติความรุนแรง ผ่านเพจ Because We Care

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พลเมืองดี ไม่ bully ทุกรูปแบบ” พร้อมเปิดตัวเพลง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงและหยุดการ “Bully” จัดโดยเพจ Because We Care ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ มีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กลุ่มเซ็นทรัล บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน) และบ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า ปัจจุบัน ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการแสดงออกทางพฤติกรรมหรือการใช้คำพูดที่เป็นการดูหมิ่น และเหยียดหยามผู้อื่น หรือที่เรียกว่า “การบูลลี่ (Bully)” นับเป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสร้างความอับอายให้ผู้ถูกกระทำ ทำให้รู้สึกถึงการไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่ปัญหาทางสังคมต่างๆ เราทุกคนจึงจำเป็นต้องเร่งป้องกันและแก้ไขโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ รัฐบาล โดยกระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างให้คนรุ่นใหม่เป็น “Active Citizen Leadership” หรือที่เรียกว่า “ผู้นำพลเมืองดี” ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ด้วยการนำทักษะการสื่อสารเชิงบวกที่สร้างกำลังใจ การรู้จักหน้าที่ของตน ให้เกียรติผู้อื่น ไม่บูลลี่ โดยในวันนี้ กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับเพจ Because We Care และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “พลเมืองดี ไม่ bully ทุกรูปแบบ” พร้อมเปิดตัวเพลง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีเนื้อหาในการให้กำลังใจ ให้กับผู้ที่ถูก“Bully”

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้นับเป็นเรื่องดีดีของประเทศไทยที่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนและขอมอบโล่รางวัลให้กับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำกิจกรรมดีดีครั้งนี้ ได้แก่ 1. คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้แทนบริษัท วิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน) 2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล 3. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 4. พ.ต.อ.ศุภชัย ต้นพงษ์ พยาบาล (สบ 4) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ 5. นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ผู้บริหารบ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ 6. นายกริช อิทธิโชติกร ผู้ประพันธ์บทเพลง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” และ 7. พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า ในฐานะผู้ดูแลเพจ Because We Care กล่าวว่า เพจ Because we care เป็นอีกช่องทางในการแจ้งเหตุ การให้คำปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำไปสู่การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในกรณีต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง ด้วยการให้คำปรึกษาและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเพจ Because We Care ได้รับเรื่อง inbox เกี่ยวกับการกระทำความรุนแรง รวมทั้งการถูกบูลลี่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรามีทีมสหวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และพยาบาล พร้อมให้คำปรึกษา และอย่าอายที่จะปรึกษากับ Because We Care เพราะทุกอย่างเป็นความลับ สำหรับเพลง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” ถือว่าเป็นเพลงแรกของประเทศไทย ที่มีเนื้อหาให้กำลังใจกับผู้ที่ถูกบูลลี่ ซึ่งเราตั้งใจจัดทำเพื่อเป็นสื่อในการกำลังใจผู้ที่ถูกบูลลี่และถูกกระทำความรุนแรง จากผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่หวังให้ปัญหา “Bully” นั้นหมดไปจากสังคมไทย

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กล่าวต่ออีกว่า เพลง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว โดยมีคุณกริช อิทธิโชติกร เป็นผู้ประพันธ์บทเพลงและทำนอง และเป็นผู้ขับร้องและมีตนดูแลการผลิตเพลงดังกล่าว อีกทั้งได้รับเกียรติจากดารา นักร้อง และศิลปิน มาร่วมขับร้อง เพื่อถ่ายทอดความไพเราะและความรู้สึกผ่านบทเพลง ได้แก่คุณรัดเกล้า อามระดิษ และคุณธชย ประทุมวรรณ (เก่ง ธชย) ซึ่งจะเป็นเพลงเวอร์ชั่นเพลงต้นฉบับ และเวอร์ชั่นต่อไปได้รับเกียรติจากครูปุ้ม พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นักร้อง นักแต่งเพลง มาช่วยเรียบเรียงทำดนตรีใหม่ มีเด็กเยาวชนมาร่วมขับร้อง โดยทุกคนสามารถนำไปร้องเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้อื่น พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้แก่ผู้ที่กำลังรู้สึกท้อเเท้และผิดหวัง และตกเป็นเหยื่อของคำว่าถูก “Bully”

ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรงและหยุดการ “Bully” เราจึงได้มีการจัดประกวด MV เพลงปล่อยผ่าน ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท และการประกวดคลิป TikTok Cover เพลง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจเข้ากิจกรรมดังกล่าว สามารถติตามรายละเอียดได้ที่ เพจ Because We Care ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ เพจ Because We Care จะร่วมกับเครือข่าย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สภาเด็กและเยาวชน ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ศิลปิน ดารา นักแสดง เตรียมเดินสายจัดกิจกรรม “พลเมืองดี ไม่ bully ทุกรูปแบบ” ในสถานศึกษาอีกด้วยSource link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *