Sun. Jun 4th, 2023โฆษกรัฐบาลเผย เฉพาะ 4 – 8 มี.ค. ที่ผ่านมา ให้การรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบ “เจอ แจก จบ” แล้วเกือบ 8 พันคน “นายกฯ” ขอประชาชนใน 10 จังหวัดผู้ติดเชื้อสูงสุด รีบฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

วันนี้ (13 มีนาคม 2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยภาพรวมการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด – 19 แบบผู้ป่วยนอกและแยกกักที่บ้าน “เจอ แจก จบ” ในโรงพยาบาล 14 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2565 รักษาผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครไปแล้วเกือบ 8 พันคน โดยผู้ติดเชื้อมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการเข้ารับบริการเป็นอย่างดี เป็นไปตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19 และการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในกลุ่ม 10 จังหวัดที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด เช่น กรุงเทพ ฯ ชลบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ เป็นต้น เร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ รวมทั้งการฉีดเข็มที่สามและเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19

โฆษกรัฐบาลยังกล่าวด้วยว่า การรักษาผู้ติดเชื้อโควิด – 19 แบบผู้ป่วยนอกและแยกกักที่บ้าน “เจอ แจก จบ” เป็นทางเลือกในการรับบริการ นอกเหนือจากการดูแลที่บ้านหรือชุมชน (HI/CI) รวมทั้งให้โรงพยาบาลใน 14 จังหวัดรอบ กทม. เพิ่มกำลังการบริการในคลินิกโรคทางเดินหายใจแบบผู้ป่วยนอก “เจอ แจก จบ” ด้วย เพื่อช่วยดูแลผู้ติดเชื้อโควิด – 19 กลุ่มสีเขียวในพื้นที่ กทม. ที่ยังตกค้าง

สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด – 19 รายใหม่วันนี้ รวม 23,584 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 23,517 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 67 ราย ผู้ป่วยสะสม 961,390 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 22,333 ราย หายป่วยสะสม 765,286 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 227,336 ราย เสียชีวิต 66 ราย ล่าสุดการให้บริการวัคซีน โควิด-19 สะสมอยู่ที่ 126,109,748 โดส เข็มที่ 1 ฉีดสะสม 54,395,243 โดส เข็มที่ 2 ฉีดสะสม 49,972,131 โดส เข็มที่ 3 ฉีดสะสม 19,877,478 โดส เข็มที่ 4 ฉีดสะสม 1,864,896 โดสSource link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *