Sun. Oct 1st, 2023

Tag: ท้าทาย “ทักษิณ” กลับมาติดคุก 1ใน3

ท้าทาย “ทักษิณ” กลับมาติดคุก 1ใน 3 ของโทษ 10 ปี ก่อนเลื่อนชั้นนักโทษ ไม่ต้องรอหลังเลือกตั้ง หรือแค่ “กลยุทธ์” ปั่นกระแส?

“ส.ว.สมชาย” กางหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงยุติธรรม ต้องรับโทษให้สังคมปลอดภัยก่อนอย่างน้อย 1 ใน 3 จากคดีที่ศาลฯตัดสินถึงที่สุด 3 คดี 10 ปี ท้ากล้ากลับมาติดคุกจริงมั้ย หรือ แค่“กลยุทธ์”ปั่นกระแสหาเสียงช่วยลูก น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(26 มี.ค.66) เพจเฟซบุ๊ก สมชาย แสวงการ…

Available for Amazon Prime